SAMBA el GAMBO Kokkola

SAMBAKOULU SAMBA EL GAMBO

Samba el Gambo on kokkolalainen vuonna 1998 perustettu yhdistys, joka tarjoaa säännöllistä sambaopetusta tanssimisesta tai soittamisesta kiinnostuneille harrastajille.

Historiaa

Kokkolalainen samba sai alkunsa vuonna 1998 Pohjoismaisilta päiviltä, jotka järjestettiin Tanskan Fredericiassa. Mukana matkalla oli Ykspihlajan Työväensoittajat, jossa soittivat Toni Ström ja Pasi Rita. Tanskan reissulla Toni sattui rummuttelemaan samban rytmejä ja Pasi lähti mukaan soittelemaan tuttuja rumpukuvioita. Kävi ilmi, että molemmat kaverit olivat harrastaneet samban soittamista, Toni Tampereen ja Pasi Turun sambakoulussa.

Innostuneina soittokaverin löytämisestä Toni ja Pasi värväsivät mukaan lisää porukkaa ja saman tien lähdettiin ensimmäiselle keikalle Frederician kaduille. Soittimina oli rumpuseteistä kasattuja "sinne päin" sambasoittimia. Oma sambakoulu, Samba el Gambo ry perustettiin heti Tanskasta palattua.

Koulun nimi sai myös alkunsa samalta Tanskan matkalta. Soittelun lomassa nautittiin el Gambo -nimistä viiniä ja siitähän sai sambakoulu mukavan nimen. Samaa viinipulloa ei ole toista kertaa tavattu missään, eli tässä vetoomus: jos löydät viinipullon nimeltä el Gambo, ostamme sen mielellämme sambakoululle!

Mukaan Samba el Gambon toimintaan lähdettiin värväämään heti sukulaiset, tyttöystävät, kaverit ja naapurit. Apua saimme myös kokeneemmilta sambakouluilta, erityisesti Tampereen União da Roseiralta, jo ka lainasi alkuun soittimia, tanssinopettajia ja keikkatanssijoita. Samba el Gambo on edelleen roseiralaisille rakas pikkusisko.

Kun sambakoulu oli saatu alulle, alkoi haaveilu omasta treenikämpästä. Sellainen löytyi vanhasta tehdaskiinteistöstä Niittykatu 1:stä. Treenikämppä, Casa Gambo, on toiminut hyvin ja sambakoululaiset ovat viihtyneet. Toivottavasti samba raikaa Niittykadun kellarista vielä kauan!

Yhdistyksen säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Samba el Gambo ry ja kotipaikka Kokkola.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on levittää, kehittää ja ylläpitää sambakulttuuria erityisesti tanssin ja soiton keinoin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja opetustilaisuuksia sekä järjestää soitto- ja tanssiharjoituksia, konsertteja ja huvitilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi esiintyä erilaisissa tilaisuuksissa, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

3. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa sambasta kiinnostunut henkilö. Jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen katsotaan eronneen mikäli hän ei ole maksanut yhdistyksen jäsenmaksua 2 kuukautta sen erääntymisen jälkeen.

4. JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää kevätkokous.

5. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-9 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on 1.9.-31.8. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä yhdistyksen edustajat niihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus lähettää edustajia. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on pää tösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjoht ajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen varapuheenjohtaja kumpikin yksin, sihteeri ja rahastonhoitaja kumpikin yhdessä.

7. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.9.-31.8. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomuksineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen syyskokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen syyskokousta.

8. KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu jäsenistölle sähköpostitse sekä ilmoittamalla yhdistyksen verkkosivuilla ja ilmoitustaululla tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen marraskuun loppua ja kevätkokous ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. SYYSKOKOUS JA KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen vuosittaisessa syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Tarkistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen vuosittaisessa kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus tulevalle tilikaudelle.
6. Valitaan tulevan kauden hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Tiesitkö?

perustamisvuosi: 1998
jäsenmäärä: n. 100
tunnus: liekehtivä surdo
tunnusvärit: punainen, kulta ja musta

"Gambolla kun päivän aloittaa, ei yötä tulekaan, vaan juhlat jatkuu aamuun."

Kuvapankki

Täältä löydät valokuvia menneistä sambakarnevaaleistamme.
2014