TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)


Tämän sivun muutokset

  • 18.2.2024 - Osoite muutettu

Rekisterinpitäjä


Nimi
Samba el Gambo ry
Osoite
Pitkänsillankatu 10A
67100 Kokkola
Muut yhteystiedot
www.samba-el-gambo.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Nimi
Sambakoulun rekisteriä ylläpitää yhdistyksen hallituksen vuosittain
keskuudestaan nimeämä henkilö.

Osoite
Niittykatu 1
67100 Kokkola

Muut yhteystiedot
info@samba-el-gambo.com

Rekisterin nimi
Samba el Gambo ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989)
määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja
yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröityjä ovat yhdistyksen varsinaisiksi tai kunniajäseniksi
hyväksymät henkilöt.
Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on
itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään
seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä: nimi, kotikunta,
osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Tämän lisäksi rekisteriin kirjataan
vuosittaiset maksut (jäsenmaksu, karnevaalimaksu, kausimaksut).
Tapahtumien yhteydessä voidaan tapahtuman luonteesta riippuen
kerätä ilmoittautuneilta esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero tai muita
tietoja, joita tapahtuman järjestäjä tarvitsee.
Henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden
keston ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen
yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus itse päivittää tietonsa ottamalla
yhteyttä jäsenasioita hoitavaan yhteyshenkilöön.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai
kolmansille osapuolille.
Yhdistyksen järjestämille matkoille ilmoittautuessa jäsenien antamia
tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle matkanjärjestäjälle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisesti suojattuna.
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta
edellä mainittuja tahoja.
Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia
tietoja.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.
Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla
rekisterinpitäjän edustajalle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot
korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen
toimijan kanssa. Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai
sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

Lisäksi:

Evästeet yhdistyksen www-sivustolla
Yhdistyksen sivusto tallentaa evästeitä käyttäjän selaimen avulla
tietokoneen selaimen välimuistiin. Nämä evästeet ovat tekstitiedostoja,
joiden avulla sivusto muistaa tietoa sen kävijöistä vierailun aikana ja
mahdollisesti myös sen jälkeen. Lisätietoja evästeistä löytyy mm.
Viestintäviraston sivuilta.
Asiakkaiden lähettämät yhteydenottopyynnöt ja yhteystiedot säilytetään
samoin periaattein kyseistä yhteydenottoa varten sekä
suoramarkkinointitarkoitukseen.
Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön.
Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että evästeiden
poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö
www-sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi
videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun
sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi
kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa
sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen
seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön
kanssa. Samba el Gambo ry ei vastaa kolmansien osapuolien
keräämästä tiedosta.